Loading
2

【RPG】 四年级英语作业 汉化

先感谢汉化此游戏的大神

这游戏的规则非常简单,就是转转盘来收集CG,话说这真的能算是RPG吗.....

玩游戏必定要安装的三个工具

RPGXP_RTP         http://pan.baidu.com/s/1jGJvub8

RPGVX-RTP            http://pan.baidu.com/s/1pJOAMCj

RPGVXACE_RTP         http://pan.baidu.com/s/1bns5laJ

115:http://115.com/lb/5lbckglhmzm9            百度云提取码1ms3

提示: 转载请获得本文作者 二渣老师 授权 --> 联系作者 <-- 联系作者补档 。