Loading
1

【RPG】 魔法少女露露卡V2 汉化

是一个马猴烧酒去拯救一个小岛的故事   很传统的RPG游戏,虽然已经是老物了,还是很不错的,挺耐玩的,CG也很多(斜眼),最主要是这游戏还有换装系统哦~流程大概是5到6个小时吧       玩游戏必定要安装的三个工具 RPGXP_RTP         http://pan.baidu.com/s/1jGJvub8   RPGVX-RTP            http://pan.baidu.com/s/1pJOAMCj   RPGVXACE_RTP         http://pan.baidu.com/s/1bns5laJ       百度云提取码fpr4